035 / 563-116
vodparacin@gmail.com

Cenovnik

Извод из ценовника услуга за испоруку воде и одвођење канализације за 2018. годину :

 За домаћинства цена динара / m3
 за испоруку воде 60,40
 за одвођење канализације 39,65
 УКУПНО : 100,05
 За oстале потрошаче цена динара / m3
 за испоруку воде 105,64
 за одвођење канализације 114,91
 УКУПНО : 220,55