035 / 563-116
vodparacin@gmail.com

Pocetna

  • Sajt je u izradi

Изградња система снабдевања водом у Параћину започета је 1963. год. За снабдевање водом градова Параћина и Ћуприје каптирано је врело Св.Петка у селу Извор, изграђен главни довод воде од каптаже до Карађорђевог брда, и заједнички резервоар на Карађорђевом брду. Дистрибутивна водоводна мрежа у граду Параћину, приградским насељима и селима се сукцесивно гради од 1963. год. до данас, њена укупна дужина са прикључцима износи око 280 км.

Каптирано врело Св. Петка је основно извориште снабдевања водом општине Параћин.

По уговорним обавезама између С.О.Параћин и С.О.Ћуприја захваћене количине воде на каптажи се расподељују у резервоару у односу 60:40, што количински у зависности од издашности врела за град Параћин износе од 45 до 120 л/с не узимајући у обзир губитке . У периодима ретензије врела, а посебно у лошијим хидролошким годинама јављају се несташице воде из правца каптаже.

Сталним повећањем броја потрошача и порастом стандарда јављају се потребе за новим количинама воде. Из тог разлога од 1987. год. ЈП’’Водовод’’Параћин гради допунске изворе снабдевања водом (дубински бунари на извориштима Горуње, Стрижа, Данково) из којих добијамо 160 л/с  . Изградња система снабдевања водом свих насеља наше општине  се од почетка 2004.год. спроводи по Генералном пројекту снабдевања водом општине Параћин. Водоводна мрежа је проширена и на 17 сеоских месних заједнице (Шавац, Чепуре, Д. Видово, Стрижа, Текија, Главица, Извор, Д. Мутница, Давидовац, Г. Мутница, Бошњане, Шалудовац, Клачевица, Ратаре, Крежбинац, Поповац, Стубица). Услове за прикључење имају још 8 мз (Дреновац, Г Видово, Рашевица, Поточац, Својново, Трешњевица, Буљане, Забрега).


Miljan Simić

Finansijski direktor

Nebojša Simić

direktor

Dragan Vasić

tehnički direktor

Jasmina Dulović

direktor razvoja